Projecten

HDNM werkt voor organisaties in veel verschillende sectoren. Hieronder, en op andere pagina’s, vindt u voorbeelden. Omdat niet alle bedrijven hun vraagstukken met naam en toenaam op internet willen laten zien, en we niemand in verlegenheid willen brengen, hebben we de beschrijvingen en citaten anoniem gemaakt. Maar echt zijn ze. En referenties hebben we volop. Wilt u meer weten over de voorbeelden? Neem dan even contact op. We laten onze klanten graag voor zichzelf spreken.

 • Adviesbureau voor eerstelijns zorg – coaching van management en medewerkers bij het verdiepen van klantinzichten en het benutten daarvan bij het ontwerpen en toepassen van een samenhangend serviceconcept. Resultaat is verstering van de interne samenwerking en motivatie, grotere alertheid op de situatie en onuitgesproken behoeften van eerstelijns zorgverleners.
 • Belangenorganisatie voor bedrijven – advies aan management team en coaching van projectgroep bij herinrichting van dienstverlening aan de leden en versterking van door de leden ervaren toegevoegde waarde.
 • Beleggingsorganisatie  – advies over merkenbeleid en positionering, gekoppeld aan gedifferentieerde dienstverlening
 • Brancheorganisatie – coaching projectgroep bij herontwerp van dienstverlening aan de leden en herpositionering als dienstenmerk.
 • Educatieve uitgeverij – coaching van business unit management bij verandering van productoriëntatie naar dienstverleningsoriëntatie.
 • Financiele dienstverlener – advies aan management team bij vernieuwing van het serviceconcept en herontwerp van de manier waarop klanten worden bediend
 • Ingenieursbureau – advies bij uitwerking klantgedreven dienstverlening in vervolg op visie/missie ontwikkeling
 • Juridisch advies- en detacheringsbureau – analyse en aanbevelingen voor merkenbeleid en visie/missieontwikkeling na fusie.
 • Kennisinstituut voor zorgsector – teamcoaching bij ontwikkeling van serviceconcept en business case voor verbetering zorgkwaliteit bij instellingen.
 • Landelijk werkende kinderopvangorganisatie  – advies aan directie en coaching projectteam bij ontwikkeling kinderopvang van generiek naar merkeigen serviceconcept.
 • Landelijk keurmerk ouderenzorg – advies aan directie bij ontwikkeling franchiseconcept en merkenbeleid.
 • New Venture Incubator – coaching innovatieprojectgroep bij serviceconceptontwikkeling van nieuwe initiatieven.
 • Pensioenfondsbeheerder – managementworkshops en klantenpanels t.b.v. innovatie van dienstverlening aan opdrachtgevers en pensioenfondsdeelnemers.
 • Regionale zorggroep Oost Nederland  – advies aan management team over nieuwe corporate identity, herziening merkenportefeuille, ontwikkeling nieuwe submerken- en labelstructuur na fusie.
 • Regionale ouderenzorgorganisatie Zuid Nederland – coaching marketingafdeling, advies bij innovatieproject i.s.m. ziekenhuis.
 • Regionale ouderenzorggroep Noord Nederland – ontwikkeling marketing- en merkenbeleid.
 • Regionaal Ziekenhuis Randstad  – coaching van projectgroepen bij serviceconceptontwikkeling per afdeling.
 • Zorggroep Midden Nederland – ontwikkeling en onderzoek t.b.v. business case en merkenbeleid service organisatie.