Meer bereiken

Meer Bereiken Wij leren uw organisatie beter in te spelen op wat klanten in verschillende situaties waarderen. Dat begint bij beseffen wanneer klanten onzeker zijn. Waar ze moeite mee hebben. Dan weet je pas hoe het pad voor de klant te effenen is. Wat je moet doen om het hem makkelijker te maken te kiezen.

We stimuleren uw front- en backoffice om klanten steeds een bewust goed gevoel te geven in alle fasen van de dienstverlening. Dat versterkt klantrelaties, omdat klanten verrast worden door uw voortvarendheid. Ze voelen zich begrepen.

U bereikt meer omzet per klant, omdat het meer uitnodigend is zaken met u te doen.
En u verlaagt kosten van kwaliteit omdat uw eigen processen beter verlopen en uw mensen beter samenwerken.

 Klantvragen aan HDNM

Als de mensen de merken zijn.
Twee regionaal werkende zorginstellingen zijn recent gefuseerd. Het bestuur vraagt onafhankelijk advies over de vorming van een nieuwe corporate identity en herschikking/herziening van de merkenportefeuille en merkenstructuur. HDNM doet onderzoek naar de merkbeleving van in- en externe stakeholders, analyseert de bestaande merken, submerken en labels, betrekt medewerkers en management bij het herformuleren van visie, missie en merkwaarden en stelt een heldere merkenstructuur voor. Dit wordt intern en met stakeholders besproken. Na twee jaar constateert het bestuur dat het wij-zij denken is verdwenen en een nieuw gezamenlijk elan is gegroeid.
Dichterbij de klant komen.
Een business-to-business dienstverlener op het gebied HRM wil zijn marktpositie verder verstevigen en groei stimuleren, via visiegedreven communicatie en innovatieve dienstverlening. HDNM organiseert interne sessies waarin de dienstverlening per business unit wordt geanalyseerd, in relatie tot het functioneren van de klant. Daaruit komt een reservoir voort van ideeën en mogelijkheden voor innovatie en communicatie. De ideeën worden geprioriteerd op uitvoerbaarheid en in een testpanel voorgelegd aan klanten. Er ontstaan nieuwe aanleidingen voor klantcontact, met merkbare gevolgen voor relatieversterking en samenwerking met klanten.
Klantgedreven prestatiecriteria.
Een landelijk bekende financiële dienstverlener voor de consumentenmarkt besluit over te stappen op een nieuw automatiseringsplatform voor geïntegreerde verwerking van alle klantcontacten en transacties. HDNM zet workshops op met alle intern betrokkenen om vanuit de positie van de klant te doordenken aan welke prestatie-eisen het platform moet voldoen. Dit levert een prototype-omschrijving op voor het te ontwikkelen serviceconcept, dat intern gedragen wordt en goed te testen is onder klanten.