Anders kijken

Anders Kijken

HDNM helpt organisaties meer onbevangen kijken en luisteren naar de klant. De situatie van de klant en de knelpunten in zijn proces beter te leren kennen en doorgronden. Patronen te ontdekken die aanleiding zijn voor innovatieve dienstverlening. Een klantgedreven serviceconcept te bouwen dat minder improvisatie, aanpassingen en herstelhandelingen vraagt tijdens de uitvoering. Klanten merken vervolgens dat de organisatie ze begrijpt, omdat oplossingen direct passen bij hun situatie. Daar worden klanten blij van.

Klantvragen aan HDNM

Basis voor merkonderscheid
Een financiële dienstverlener heeft een belangrijk concurrerend merk overgenomen. Maar het blijkt lastig beide bekende merken verschillend te positioneren. HDNM werkt met een groep marketingmensen aan verdieping van inzicht in klantmotieven. Resultaat is een indeling van klantgroepen in verschillende ‘behoeftenclusters’. Dit geeft een heldere basis voor merkpositionering en communicatie, en voor differentiatie van de serviceconcepten van elk merk. Vanuit één backoffice worden twee verschillende klantbenaderingen gedefinieerd die verschillende doelgroepen aanspreken.
Van klantvisie naar serviceconcept
Een zakelijke dienstverlener is verzelfstandigd onderdeel van een internationaal concern. Om succesvol te blijven dient het klantenbestand te worden uitgebouwd, in een sterk concurrerende markt met langdurige klant-leverancierrelaties. HDNM coacht het managementteam bij het doorvertalen van de klantvisie naar een onderscheidend serviceconcept. De organisatie leert onuitgesproken behoeften en onzekerheden bij de klant beter herkennen. Dat voedt een stroom van verbeteringen en innovaties in de dienstverlening. De waardering onder relaties is hoog. Het serviceconcept biedt concreet houvast in gesprekken met beoogde klanten. Het klantenbestand groeit.
Verbijzonderen van dienstverlening
Een bekende stichting voor maatschappelijke dienstverlening met eigen vestigingennetwerk vreest vraaguitval door de economische recessie en veranderende subsidieregels. Om haar marktpositie te behouden wordt onderscheiden van concurrenten belangrijker. HDNM werkt met een intern team aan het ‘verbijzonderen’ van het serviceconcept. Door beter inzicht in de situatie, zorgen en behoeften van de klanten wordt helder op welke manier het serviceconcept unieke waarde kan leveren. Dat leidt tot betere presentatie en meer overtuigende gesprekken met (potentiële) klanten.