Uw onmisbaarheidsfactor

Hoe weet u of het zin heeft HDNM erbij te vragen? Via de ‘zelftest’ krijgt u een eerste indruk van de mate van onmisbaarheid van uw dienstverlening. Mogelijk ontdekt u punten waarmee u zelf aan de slag kunt. Maar niet alles is eenvoudig op te lossen. Soms is nader onderzoek nodig.

In dat geval beginnen we met een verkennend gesprek. Daarin komen vragen naar voren als: wat wilt u met uw bedrijf, team of afdeling realiseren, zijn de voordelen en consequenties daarvan helder genoeg, is iedereen van de noodzaak overtuigd, welke stappen zijn nodig? Op basis daarvan werken wij graag een concreet en helder voorstel tot samenwerking uit.  Een voorstel dat zodanig is opgebouwd dat u er goed met uw team over kunt spreken en beslissen.

Toets hier de praktische onmisbaarheid van uw eigen aanbod. De uitslag wordt automatisch en anoniem berekend
en op het scherm getoond.

Start de zelftest