Wie wij zijn

HDNM functioneert als een netwerk van samenwerkende specialisten op de verschillende terreinen van marktstrategie: visie-/missie ontwikkeling, identiteit, diensteninnovatie en serviceconceptontwikkeling, imago en communicatie, positionering en merkenbeleid, prijsvorming, klantrelatiemanagement en –organisatie.

Floris HurtsFloris Hurts is gespecialiseerd in innovatie, marketingstrategie en merkenbeleid bij dienstverlenende organisaties.

In 2003 richtte Floris Hurts HDNM dienst- en merkontwikkeling bv op. Daarvan is hij tot op heden directeur/eigenaar.
Daarvoor was hij twee jaar senior consultant bij Twynstra Gudde, tien jaar partner en senior consultant bij marketing adviesbureau Corp Consultants bv, vier jaar strategy director bij reclamebureau FHV/BBDO en vier jaar hoofd van de reclameafdeling van Randstad Nederland, waar hij vier jaar eerder in dienst trad als intern account executive.
Naast zijn advieswerk was hij zes jaar bestuurslid, waarvan vier jaar als voorzitter, van de vakgroep Marketing van Diensten van het Nederlands Instituut voor Marketing NIMA.

Hij studeerde af aan de Hogere Economische School te Den Haag (Commerciële Economie) en deed drie jaar Grafische en Publiciteitsvormgeving aan de kunstacademies van Den Haag en Rotterdam.

Hurts geeft regelmatig colleges bij het Instituut voor Leiderschap Avicenna (leergang Bedrijfskundig Leiderschap en in-company trajecten) en de AOG School of Management (Kopstudie MBA, leergangen Strategic Business Development, Merkmanagement, Publiek Management).

Hij is auteur van De Onmisbaarheidsfactor (Thema, 2006/2008, genomineerd voor de Marketing Literatuurprijs), co-auteur van het najaar 2008 bij Kluwer verschenen boek Branding NL (onderwerp dienstenmerken, herziene herdruk verschijnt najaar 2012)) en schrijft regelmatig artikelen in vakpersmedia.

 

Jolanda TaalJolanda Taal is ervaren op het gebied van complexe bestuurs- en veranderprocessen. Als juriste heeft zij ruim 15 jaar gewerkt als project- , proces-, interimmanager, trainer en coach bij verschillende overheidsorganisaties, zoals het Ministerie van VROM, het eilandgebied Sint Maarten (Nederlandse Antillen) en de provincie Noord-Holland. Daarbij ontwikkelde zij een focus op het vaststellen en realiseren van maatschappelijk relevante doelen en op klantgerichter en professioneler werken van de overheid.

Sinds 2007 begeleidt ze vanuit ‘Vitaal in Interactie’, bedrijven en belangenorganisaties naar een professioneler en klantgerichter werkwijze en een steviger positionering in het maatschappelijk en politieke krachtenveld. Daarbij zoekt zij steeds nieuwe invalshoeken om de gewenste ontwikkelingen te faciliteren. Zo prikkelt ze klanten om naast analytische vermogens, alle zintuigen te gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen (systemisch werk, organisatie-opstellingen, mindfulness). Ze is gespecialiseerd in methoden als ‘organisatieopstellingen’, waarmee de effectiviteit van werkrelaties en samenwerkingsvormen in teams inzichtelijk gemaakt worden.

Jolanda is een bruggenbouwer, ze is strategisch, resultaatgericht, analytisch en creatief.
Wat haar uitdaagt is om complexe zaken helder te maken, zodat bewuste en transparante keuzes gemaakt kunnen worden. Met HDNM werkt zij samen bij het opzetten en uitvoeren van management workshops op het gebied van de Business Composition.

 

Paul WeermeijerPaul Weermeijer is expert in missie- & visieontwikkeling en auteur van het managementboek Mission at Work®, een praktisch en doeltreffend instrument om de missie, visie en gedeelde drijfveren van organisaties te ontwikkelen. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in diverse (management) functies op het gebied van corporate communicatie. Sinds 1990 werkt hij als communicatieadviseur met een speciale focus op het verhelderen van de gedeelde drijfveren of kernwaarden van organisaties. Daarnaast is hij als docent verbonden aan Business School Nederland, Nyenrode EMDC en SIOO, interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde.

Paul Weermeijer treedt op als ‘loods’ voor mensen en organisaties die hun persoonlijke kompas (persoonlijke missie) willen ontdekken en hiermee ferm koers te zetten naar hun gedroomde toekomst (visie). Hierbij is Paul meer dan ooit geïnspireerd door zijn persoonlijke missie: “mensen en organisaties verleiden en uitdagen hun toegevoegde en onderscheidende waarde te ontdekken en zichtbaar te maken”. Hij heeft met zijn methodiek Mission at Work® onder andere gewerkt voor:  KLM cityhopper, Luchthaven Schiphol, Pensioenfonds PGGM, Politie Flevoland, RaboBank, Randstad Nederland, Robeco, Betonproducent Struyk Verwo, TNO. Meer over Paul Weermeijer

 

Sander ClausSander Claus helpt organisaties hun bedrijfsresultaat te verbeteren door klantfocus en klantinteractie te integreren in de werkwijze. Dit kan zijn door  het verbeteren en/of vereenvoudigen van producten en processen, (her)inrichten van de klantcontactkanalen, opzetten van een klantcontact strategie, inrichten van campagnemanagement, integreren van klantcontact kanalen (van multiple channel naar multichannel), of het implementeren van CRM.

Hij ondersteunt grote en middelgrote organisaties als adviseur of interim manager. Zo was hij als programmamanager bij ANWB verantwoordelijk voor de modernisering van de systemen en praktijk van klantinteractie. Hij heeft ruime ervaring in project- en programmamanagement, als consultant en in leidinggevende posities bij het communicatieadviesbureau TBWA en V&D.

In 2009 richtte hij het marketingbureau 2Bridges op, dat organisaties de weg wijst hoe zij de klant centraal kunnen stellen bij de inrichting van bedrijfsprocessen en klantinteractie. Daarnaast startte hij in 2011 Underlined, gespecialiseerd in Social CRM waarbij de mogelijkheden van Social Media, Mobile en andere digitale kanalen worden benut om klanten te boeien en te binden. Beide bedrijven werken regelmatig samen met HDNM, vanuit de principes van De Onmisbaarheidsfactor.

De aanpak van Sander is meestal van buiten naar binnen en hands-on, gericht op het snel behalen van de eerste resultaten om van daar uit verder te bouwen. Meer over Sander Claus

 

Jos de LeijerJos de Leijer is een ervaren manager en directeur met 30 jaar nationale en internationale ervaring op het gebied van marketing, verkoop en communicatie.

Sinds 2005 is hij consultant, interim-manager en gewaardeerd spreker op studiedagen. Jos is gespecialiseerd in positionering van merken en organisaties, afstemming van communicatie op organisatiestrategie en algemeen beleid, vergroten van de commerciële effectiviteit van non-profit organisaties. Hij heeft ruime advieservaring bij organisaties die zich moeten aanpassen aan veranderende marktstructuren. Zijn opdrachten variëren van Unilever Latijns Amerika tot aan Stichting Welzijn Ouderen Hengelo. Meer over Jos de Leijer

 

Sandra VenemaSandra Venema is sinds 2003 office manager van HDNM. Zij verdiende haar sporen als directiesecretaresse bij CVC Centrum voor Conflicthantering en als bureaumanager bij de Inspectie Milieuhygiene Noord Holland van het voormalig ministerie van VROM. Als secretaresse werkte zij voor de AWVN en bij de Orde van Vrijmetselaren.