Werkwijze

Bij HDNM werkt u in principe met Floris Hurts. Maar als dat voor de goede uitvoering van een opdracht wenselijk is wordt – in overleg – een projectteam gevormd waarin verschillende expertises uit het netwerk van HDNM worden samengebracht.

Als opdrachtgever werkt u altijd direct met de adviseur(s) die u wilt, zonder tussenkomst van vertegenwoordigers of accountmanagers. Wanneer bij een project verschillende adviseurs betrokken zijn wordt wel één eindverantwoordelijke benoemd voor eenduidige rapportagelijnen, coördinatie en voortgangsbewaking. Ook de administratieve en financiele afhandeling loopt via één kanaal.

In overleg met de opdrachtgever wordt per project een stappenplan opgesteld met duidelijke streefuitkomsten en sturingsmogelijkheden voor de opdrachtgever. Zo kunnen we bij de uitvoering van het project regelmatig samen vaststellen hoe het proces verloopt en welke volgende acties of aanpassingen gewenst zijn.