Zelftest

Toets de praktische onmisbaarheid van uw eigen aanbod.
Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende 10 stellingen
over uw dienstverlening.

De uitslag wordt automatisch en anoniem berekend
en op het scherm getoond.

Praktische onmisbaarheid van uw eigen aanbod

Voortgang:

Veel klanten vinden de kwaliteit van onze dienstverlening meer afhankelijk van de accountmanager dan van onze organisatie.

Veel klanten kunnen moeilijk aangeven wat ons wezenlijk onderscheidt van onze concurrenten.

Relaties geven nogal uiteenlopende antwoorden op de vraag wat onze sterkste kanten zijn.

Voor diensten op basis van afzonderlijke transacties: veel klanten wisselen gemakkelijk/regelmatig van aanbieder. Voor diensten op basis van langerdurende overeenkomsten: klanten kunnen praktisch gezien niet gemakkelijk bij ons weg, maar meer dan ± 15% zou dat eigenlijk wel willen.

Klanten vragen ons regelmatig om onze dienstverlening aan te passen aan hun wensen.

Bestaande relaties oriënteren zich ook regelmatig bij andere aanbieders, voordat een opdracht wordt verleend.

De prijs is bij veel contractbesprekingen met klanten het belangrijkste onderwerp.

Veel van onze klantcontactmedewerkers hebben er moeite mee om een goede profielschets te geven van hun belangrijkste klanten.

Intern krijgen wij veel verschillende antwoorden op de vraag waar het bij ons vooral om gaat.

Onze administratieve systemen (klantgegevens, orderverwerking, financiële gegevens) zijn meer gericht op interne procesbeheersing dan op informatie ten behoeve van klantencontact.

Klik op 'Bekijk de uitslag' en zie wat de praktische onmisbaarheid van uw eigen aanbod is.